Azure DevOps Integration

By Delta-N

De integratie tussen TOPdesk en Azure DevOps kan een flinke efficiency-winst opleveren doordat incidenten vanuit TOPdesk kunnen worden doorgezet naar Azure DevOps. Er wordt een work item gecreëerd die door het ontwikkelteam kan worden opgepakt. Andersom worden statuswijzigingen van work items vanuit Azure DevOps teruggestuurd naar TOPdesk. De TOPdesk kaart wordt geupdate, waardoor support medewerkers op de hoogte zijn van de status en klanten daarover kunnen informeren.

Price Paid
Hosting availability SaaS, Continuous deployment, On-premises
Consultancy Required

Description

Veel organisaties die software ontwikkelen maken gebruik van tooling om het ontwikkelproces te ondersteunen. Voor het registreren en afhandelen van incidenten van de gebruikers van deze software wordt daarnaast vaak TOPdesk gebruikt. Voor een deel van de gemelde incidenten zal echter gelden dat er een aanpassing in de software noodzakelijk is. In dat geval zullen deze incidenten worden doorgezet naar de ontwikkelafdeling. In de praktijk worden deze incidenten opnieuw ingevoerd, dubbel werk dat tijd kost en de kans op fouten vergroot. Ook de terugkoppeling naar de gebruiker toe ontbreekt nog wel eens. Een koppeling tussen beide systemen levert daarom flinke efficiency winst.

Koppeling met Azure DevOps

Als Microsoft DevOps Gold Partner zijn wij gespecialiseerd in Azure DevOps en beschikken we over de vereiste kennis en kunde om koppelingen tussen verschillende systemen te realiseren. We hebben een koppeling gerealiseerd tussen TOPdesk en Azure DevOps. Deze koppeling zorgt ervoor dat incidenten vanuit TOPdesk kunnen worden doorgezet naar Azure DevOps. Er wordt een work item gecreerd, waardoor ze door het ontwikkelteam kunnen worden opgepakt. Andersom worden statuswijzigingen van workitems uit Azure DevOps teruggestuurd naar TOPdesk. De TOPdesk kaart wordt geupdate, waardoor support medewerkers op de hoogte zijn van de status en klanten daarover kunnen informeren.

Voordelen TOPdesk – Azure DevOps koppeling

De koppeling tussen TOPdesk en Azure DevOps levert organisaties die regelmatig meldingen doorzetten naar de ontwikkelafdeling flinke efficiency-winst op.

  • Geen dubbele invoer
  • Snellere afwikkeling van incidenten doordat ze direct doorgezet worden
  • Klanten kunnen beter geïnformeerd worden doordat Support over up2date informatie beschikt
  • Minder (mis-)communicatie tussen development en support
  • Minder licentiekosten


Delta-N BV

Laan van Waalhaven 450
2497 GR Den Haag
info@delta-n.nl
085 – 487 52 00

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Azure DevOps Integration”

Your email address will not be published. Required fields are marked *